Zemné a búracie práce  
 • zemné práce (násypy, výkopy, presun sypkých materiálov po stavbe, obsypy potrubí, drenáží)
 • úprava terénu (terénne úpravy záhrad, svahovanie, zrovnávanie terénu, dokončovacie práce pri novostavbách)
 • výkop základových pásov, základových jám a pod. (základy pod rodinné domy, garáže, bazény, základové pätky, čističky odpadových vôd)
 • výkopy pre pokládku inžinierskych sietí, drenáží (elektrické prípojky, vodovodné prípojky, plynové prípojky, kanalizačné prípojky)
 • trhanie koreňov (vytrhávanie koreňov spílených stromov pri terénnych úpravách)
 • búracie práce s použitím hydraulického kladiva (búranie betónov, asfaltov, chodníkov, ciest, základov, nízkych budov)
 • nakladanie zeminy, stavebnej sute (nakladanie zeminy a sute na dopravné prostriedky, kontajneri)
 • nakládka, vykládka a presun paletizovaných materiálov (možnosť použiť paletizačné vidly, ktoré sú súčasťou stroja na presun paletizovaného materiálu po stavbe, vykladanie materiálu z dopravných prostriedkov)
 • rozhŕňanie štrku, kameniva (rozhŕňanie materiálu pod základové dosky, zámkové dlažby, príjazdové komunikácie, parkoviská)
 • zimná údržba (odhŕňanie snehu z ciest a parkovísk)

   

 •  

   


  created by xie ©2010